Home » Blog » Beth yw’r berthynas rhwng Gloria Gaynor a gwytnwch y sector gwirfoddol?

Beth yw’r berthynas rhwng Gloria Gaynor a gwytnwch y sector gwirfoddol?

by | Jul 5, 2021 | Cymraeg

Mae gwytnwch yn derm sydd wedi amlhau mewn polisi a llenyddiaeth sy’n gysylltiedig â chymdeithas sifil yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Roedd diffyg consensws ynghylch y diffiniad o wytnwch a’r ffactorau sy’n ei hyrwyddo cyn covid-19. Gellir dadlau bod effaith y pandemig wedi ysgwyd sylfeini cysyniadol y term hyd yn oed yn fwy.

Mae CGGC wedi datblygu’r diffiniad gweithredol hwn ar y cyd ac wedi gofyn i ni yn Grow Social Capital ei brofi gyda’r sector gwirfoddol ehangach yng Nghymru:

“gallu mudiad i baratoi ar gyfer newid ac argyfyngau, ymateb iddynt ac addasu iddynt, gan ei alluogi i oroesi a ffynnu yn y tymor hir”

Yn 1978, canodd Gloria Gaynor “I Will Survive” (neu “Goroesaf i” pe bai hi wedi siarad Cymraeg). Ar sawl cyfrif mae’n gwneud trac sain addas ar gyfer yr ymchwiliad hwn ac rydym wedi ein hysbrydoli gan yr awdur ffuglen wyddonol William Gibson a ddywedodd:

 “Mae’r dyfodol eisoes yma – nid yw wedi’i ddosbarthu’n gyfartal iawn”

Er mwyn cwmpasu’r ‘dosbarthiad hwn o’r dyfodol’ a mewnwelediadau i wytnwch, rydym wedi dyfeisio rhaglen o ymgysylltu â’r sector gan dynnu ar fethodolegau cyfranogol ac rydym am gael eich mewnbwn chi a mewnbwn eich rhwydweithiau a defnyddwyr gwasanaeth.

Bydd arolwg ar-lein yn cael ei lansio yn fuan ond er mwyn mynd ‘y tu ôl i’r data’ fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn cyfres o grwpiau ffocws (gan gynnwys sesiynau Cymraeg) ym mis Gorffennaf. Cliciwch yma i gofrestru am un o’r rhain, sy’n cynnwys grŵp ffocws yn canolbwyntio ar wytnwch trwy ffenest anabledd ac un arall yn canolbwyntio ar wytnwch trwy ffenest leiafrifoedd ethnig.

Rhowch wybod i’ch rhwydweithiau a’ch defnyddwyr gwasanaeth y bydd gan unrhyw un sy’n mynychu mewn swyddogaeth wirfoddol hawl i hawlio taliad o £25 am eu mewnbwn.

Yn ogystal â’r arolwg a grwpiau ffocws bydd cyfle i gael eich cyfweld ac i gymryd rhan mewn Treial Coffi ar Hap (‘Be yw hwnnw?’ gofynnwch chi; cliciwch yma am esboniad).

Os hoffech chi gynnal eich sesiwn ymgysylltu fewnol eich hun ar ddiffiniad CGGC gallwn eich helpu i wneud hynny felly cysylltwch â ni. Unwaith eto, mae yna gyfraniad ariannol, yn ogystal ag ymarferol, y gallwn ei wneud i hynny.

Dyma fraslun am y gwaith. I drafod y gwaith ymhellach gyda ni ebostiwch ni ar hello@growsocialcapital.org.uk.

Written by Russell Todd

Russell is a Welsh-speaking community development practitioner of 20 years’ experience, researcher, digital inclusion trainer, project manager and co-operator with over 8 years experience of workforce development and support for those employed on the recently-ended Communities First (CF) tackling poverty programme.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *