Home » Blog » Cymraeg

Cymraeg

Cyfryngau Cymunedol Ym Merthyr

Cyfryngau Cymunedol Ym Merthyr

Wythnos ddiwethaf roeddem ni ym Merthyr Tudful, gyda Rob Watson o Decentered Media, a chawsom ni ddeuddydd hyfryd yno - er gwaethaf cawsom ni ein hebrwng o'r farchnad dan dô ar un achylsur! Fel rhan o'r rhaglen hyfforddiant diwydiannau creadigol, Creu Cyffro, ariannir...

read more
Cyflwyno Creu Cyffro

Cyflwyno Creu Cyffro

Ynghynt eleni cyhoeddodd Llywodraeth DU y byddai £220 miliwn o’r Gronfa Adfywio Gymunedol yn cael eu gwobrwyo i dros 400 brosiect ledled y DU er mwyn i baratoi am gyflwyniad y Gronfa Ffyniant Gyffredin. Mae’r Gronfa Adfywio Gymunedol yn cyfrannu at yr agenda ‘lefelu i...

read more
Dweud Eich Dweud Ar Beth Yw Gwytnwch

Dweud Eich Dweud Ar Beth Yw Gwytnwch

Fel rhan o ein hymholiad, ar ran Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, ar wytnwch rydym ni wrth ein boddau i lansio arolwg sy’n canfasio canfyddiadau a dehongliadau o’r cysyniad yn y sector gwirfoddol yng Nghymru. Mewn gwirionedd, mae tri arolwg oherwydd ein bod ni’n...

read more